Sektörler > Bilişim Teknolojisi

Tüm dünyada yaşanan bilişim teknolojileri devrimiyle birlikte ekonomi düzeni de hızlı bir değişim içerisinde bulunmakta, bu değişime paralel olarak, iş hayatında her gün yeni kulvarlar ve iş modelleri ortaya çıkmaktadır. Küresel piyasalarda, iş fikri olan ama yeterli finansmanı olmayan girişimcilerle, doğru yatırımlara finansal destek sağlamak isteyen yatırımcıların oluşturduğu eko sistem, bugün dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan pek çok markanın doğmasını sağlamıştır. Tahincioğlu Holding, Türk insanının yaratıcılığına ve girişimci ruhuna güvenmektedir. Hiç kuşku yok ki, Google, Amazon, Facebook gibi şirketlerin başı çektiği inovatif girişimler arasına, Türk markaları da eklenecektir. Ancak, sürdürülebilir ekonomik büyümede kilit role sahip olan girişimcilerin küresel piyasada boy gösterebilmesi için mutlak surette desteklenmeleri, yurtdışındaki benzerlerinde olduğu gibi sağlıklı oluşumları destekleyecek eko sistemin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Tüm dünyada bulundukları ekonomiye sağladıkları katma değer ve istihdama olan katkılarıyla ön plana çıkan girişimciler, Türkiye'de, yeni girişimlere güven duyulmaması, finansal kaynaklara ulaşamamak, yol gösterici bir rehber ve danışman olmaması gibi birçok konuda ciddi sıkıntılar yaşamaktadır. Bugün ülke olarak dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefi doğrultusunda istikrarlı bir şekilde ilerlemekteyiz.

Tahincioğlu Holding, özellikle bilişim teknolojileri alanındaki girişimlerin önümüzdeki dönemde büyümenin ana motoru olacağına inanmakta, bu alandaki girişimcilerin ve inovatif Ar-Ge projelerinin mutlak surette desteklenmesini önemli bulmaktadır. Bu sebeple Tahincioğlu Holding, Hollanda'da kurulmuş olup Türkiyedeki erken ve büyüme evresinde olan teknoloji firmalarına yatırım yaparak büyütmeyi hedefleyen Revo Capital Fund I BV önde gelen yatırımcıları arasında yer almaktadır.

Revo Capital Fund I BV dört alanda teknoloji yatırımları yapmaktadır: Bunlar; Kurumsal Bulut Çözümleri (Enterprise Cloud Solutions), Makinalar arası İletişim (M2M) Çözümleri, e-ticareti destekleyen (ödeme sistemleri, pazarlama otomasyonları gibi )Platformlar ve Digital Oyun alanlarıdır. Tahincioğlu Holding YK Başkanı ve CEO'su Özcan Tahincioğlu, tecrübeleriyle fonu yönlendirmekte olup, Yatırım Komitesi ve Danışmanlık Komitelerine liderlik yapmaktadır. Türkiyedeki girişimcilere öncelikle şirketlerini büyütmeleri için gerekli olan geniş iş ağı ve iş yönetiminde mentorluk desteği sağlayan Revo Capital Fund I BV; aynı zamanda da yatırım yaparak sermaye konusunda da katkıda bulunmaktadır.

Detaylı bilgi için;
www.revo.vc